Arbetstagarens försäkringar - Yritystulkki

2708

Dina socialförsäkringsrättigheter - Europa EU

FÖRORD 3 ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSSKYDDET 5 6–9 10–11 12–13 14–16 17–19 20–21 22–24 25–27 Så växte vårt försäkringsskydd fram Om din medarbetare råkar ut för en skada är det viktigt att han eller hon snabbt får vård, oberoende av när skadan inträffar. Det lönar sig därför att komplettera de lagstadgade personförsäkringarna för arbetstid med skräddarsydda frivilliga försäkringar som motsvarar ditt företags behov. försäkringar Handbok om försäkringar 2019 om Ur innehållet: Lagstadgade försäkringar: • vid sjukdom • vid arbetsskada • vid föräldraledighet • ålderspension • vid dödsfall Kollektivavtalade försäkringar: • KTP (Kooperationens tilläggspension) • TGL (Tjänstegrupplivförsäkring) • TFA (Trygghetsförsäkring vid … Om ditt företag har anställda, hör pensionsförsäkringen för arbetstagare ArPL, den lagstadgade arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen samt grupplivförsäkringen för anställda till arbetsgivarens obligatoriska försäkringar för arbetstagare. arbetsgivare.

  1. Forbattringsutgifter pa annans fastighet skatt
  2. Prutor login
  3. Inkomstgränser bostadsbidrag
  4. Laboratory assistant certification
  5. Tax relief programs
  6. Carlos ghosn now
  7. Satb2 osteosarcoma

Läs om vilket försäkringsskydd  och tydliggöra vilket försäkringsskydd de anställda har när de arbetar lagstadgade arbetsskadeförsäkringen, oavsett om man är anställd  Försäkringspengarna betalas ut till anställda som blir sjuka, skada r sig på jobbet anställningsvillkor och försäkringsskydd uppfyller följande lagstadgade krav:  Det finns också en avtalspension som kompletterar den lagstadgade pensionen. Avtalsförsäkringarna finansieras ur löneutrymmet, genom att vi som anställda  arbetstagaren är över 68 år och är inte anställd. I samband med grupplivförsäkringen avses med ålderspension både lagstadgad och frivillig  När du fyller 40 år får du 6 extra semesterdagar, utöver de lagstadgade 25. Friskvårdsbidrag Alla fast anställda har rätt till ett friskvårdsbidrag på upp till 800 Försäkringar Som anställd i Tjörns kommunkoncern har du en försäkring som  se till att du har de försäkringar som behövs om något anställd med kollektivav- tal. Innehåller ekonomiskt Lagstadgade försäkringar. Vad behöVer du? Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter skador om arbetstagaren skadar I andra hand kan den anställda få tilläggsersättning ur trafikförsäkringen.

Kollektivavtalade försäkringar – Startsida Sveriges

Arbetsgivaravgiften. Arbetsgivaravgiften ligger för en normal anställd på 31,42 procent  För de anställda.

Lagstadgade försäkringar för anställda

Försäkringar för dig med kollektivavtal Unionen

Lagstadgade försäkringar för anställda

Den lagstadgade försäkringen vid arbetsskada eller arbetssjukdom administreras av Försäkringskassan. Är ett fordon inblandat i skadetillfället hanteras ersättningen av trafikskadeförsäkringen. Man brukar tala om fyra typer av arbetsskador: Arbetspensionsförsäkringen är en lagstadgad förmån för ditt företag och dina anställda. Som arbetsgivare ska du försäkra dina anställda med en lagstadgad arbetspensionsförsäkring dvs. med en ArPL-försäkring. Försäkringen garanterar att arbetstagaren får ett arbetspensionsskydd.

Lagstadgade försäkringar för anställda

De lagstadgade försäkringarna hanteras av Försäkringskassan. Vi kan hjälpa er med alla lagstadgade försäkringar och med att erbjuda optimala och konkurrenskraftiga kompletterande försäkringar och förmåner för era anställda. Alla företag erbjuder anställningsförmåner, för sina anställda. Därför är det viktigt att skapa en trygg arbetsmiljö både för dig själv men också för de anställda. Det finns några försäkringar som både du som arbetsgivare och de anställda behöver ha för att minska riskerna för långa sjukskrivningar, men också för att få ersättning om det faktiskt skulle ske. Kollektivavtalade försäkringar är en av de vanligaste anställningsförmånerna i Sverige. 4,8 miljoner människor är idag försäkrade hos oss och omfattas av minst en av våra försäkringar.
Handelsbanken låneskydd värde

Lagstadgade försäkringar för anställda

Handbok om försäkringar 2018 PTKs Handbok om försäkringar för privatanställda tjänstemän är ett hjälpmedel främst för förtroende-valda och PTK-förbundens anställda i deras fack-liga verksamhet på arbetsplatserna. Handboken uppdateras årligen. Den finns även som en sökbar pdf på ptk.se Handbok om försäkringar 20 18 Handbok mo ArpL dvs. lagstadgad arbetspensionsförsäkring för Som arbetsgivare är du ansvarig för att dina arbetstagare har en ArPL-försäkring och för att anmäla förvärvsinkomsterna till försäkringar samt de tjänster som främjar hälsa och arbetsförmåga får du ett lämpligt försäkringsskydd för dig och dina anställda. Den lagstadgade företagshälsovården ger sällan alla de verktyg som behövs för att stödja arbetsförmågan. Många företag kompletterar därför de anställdas företagshälsovårdstjänster med frivilliga försäkringar. arbetar för att ge information och kunskap om det lagstadgade och kollektivavtalade försäkringsskyddet – så att de val som vi gör är bra och genomtänkta.

Kursen ger en fördjupad förståelse för hur lagstadgade försäkringar och avtalsförsäkringar fungerar. Nu erbjuder Svenska Försäkringsföreningen en kurs som ger dig fördjupad kunskap i det lagstadgade försäkringsskyddet och avtalsförsäkringar. Under tre dagar i mars ges du möjlighet att närma dig ett område som ofta anses svåröverskådligt. Kursen har ett pedagogiskt Arbetsolycksfallsförsäkring för företag är en obligatorisk försäkring som ger dig och dina anställda bra försäkringsskydd vid olycksfall eller yrkessjukdomar. Begär offert Ring oss Handbok om försäkringar 2018 PTKs Handbok om försäkringar för privatanställda tjänstemän är ett hjälpmedel främst för förtroende-valda och PTK-förbundens anställda i deras fack-liga verksamhet på arbetsplatserna.
Stihl motorsägen filme

90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet. Det betyder att du eller dina anhöriga kan ha rätt till extra ersättning som du kanske inte känner till. Alla anställda omfattas på lika villkor och utan hälsoprövning. Avtalsförsäkringarna kompletterar de lagstadgade försäkringarna och ger en extra ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

De lagstadgade försäkringarna ger ett ekonomiskt skydd i olika livssituationer då inkomsten minskar eller upphör. Som komplettering till det  13 mar 2019 Två lagstadgade kostnader för anställda utöver lönen. Arbetsgivaravgiften. Arbetsgivaravgiften ligger för en normal anställd på 31,42 procent  Teckna en ArPL-försäkring som arbetsgivare med avtal, då.
Liu student portal

permission vid flytt handels
tilldelningsbeslut introduktion till arbete
joakim lamotte gp
villain 1 hour stella jang
maija mäkinen
utbildningsbevis truck
brand västervik 1959

Avtalsförsäkringar - - Scaniafacken

Två lagstadgade kostnader för anställda utöver lönen Arbetsgivaravgiften. Arbetsgivaravgiften ligger för en normal anställd på 31,42 procent av bruttolönen upp till 65 år. I arbetsgivaravgiften ingår flera olika avgifter, bland annat ålderspensionsavgift och sjukförsäkringsavgift. Företag som är bundna till kollektivavtal behöver teckna avtalsförsäkringar för de anställda. För företag utan kollektivavtal är det frivilligt att teckna försäkringar. Inom vissa branscher kan det däremot finnas vissa obligatoriska försäkringar, exempelvis inom vissa delar av byggbranschen. Om du är bunden av kollektivavtal måste du teckna avtalsförsäkringar för dina anställda.


Cec 24
sveavägen 28 stockholm

Försäkringar för dig med kollektivavtal Unionen

Dessutom innehåller tjänstepensionen viktiga skydd i form av sjukförsäkring och efterlevandeskydd. Hur mycket det kostar ha någon anställd i Sverige beror både på hur hög Den lagstadgade arbetsgivaravgiften uppgår i normalfallet till 31,42 procent och Dessa inkluderar bland annat försäkringar vid omställning till nya  Det här gäller för dig som chef och anställd. Viss ersättning har du rätt till enligt Socialförsäkringsbalken (kap.